Η β και η γ τάξη παρακολούθησαν την ταινία "Οικογένεια Belier" στον κινηματογράφο "Μακεδονικό" στις 23 Δεκεμβρίου 20015 στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης (άρθρο 3).