σύνδεσμοι σχετικοί με το σχολείο και τις δραστηριότητές του

Σύνδεσμοι σχετικοί με το σχολείο μας και τις δραστηριότητές του

Θέματα βιολογίας

Μπλογκ της κας Τζιούφα Ιωάννας Βιολόγου στο σχολείο μας

 

εκτο κύμα

Μπλογκ της ομάδας της Α τάξης που εκπόνησε ερευνητική εργασία

το σχολικό έτος 2011-2012

 

Θεματα φυσικής

μπλογκ καθηγητή φυσικού του σχολείου μας

 

ιστοσελιδα του Μάρκου Παναγιώτη με θέματα φυσικών επιστημών αλλά και επιμόρφωση στις ΤΠΕ

 

 

Πληροφορική

Η ιστοσελίδα της κυρίας Μπλάζιου Ρένας καθηγήτριας πληροφορικής του σχολείου μας

για το σχολικό έτος 2013-2014